Hulpverleningsaanbod Werkplaats de Meander

Mogelijkheden en kosten

Er wordt biografisch gewerkt in trajecten van 3×6 bijeenkomsten, waarna telkens een pauze van 1 keer, die het onderscheid in karakter tussen deze 3 stromen markeert. Aan deze stromen kan ook afzonderlijk worden deelgenomen.

Dit onderscheid tussen de stromen van 6 bijeenkomsten wordt gevormd door de nadruk die wordt gelegd op: in de eerste stroom meer het kennis gedeelte rond de ziekte en al wat het met zich meebrengt. W e gaan bekijken wat we weten, en willen/moeten weten; we hebben in de situatie al van alles meegemaakt en gaan deze ervaringen tot (zelf)kennis, tot inzicht maken; we brengen kennis over de partner,(ouder, kind) naar voren, over het eigen leven en dat van de ander en belangrijke en schijnbaar onbelangrijke gebeurtenissen daarin, zodat verbindingen opgespoord kunnen worden en zo de vraag naar de zingeving al een stukje gestalte krijgt.

Wat niet gemakkelijk uitgesproken kan worden kan in klank en beeld wèl tevoorschijn komen, wat we niet kunnen maar wel nodig hebben kan geoefend worden. Deze stroom wordt zorgvuldig afgerond, maar na een keer pauze begint dan de tweede stroom, waarin de nadruk meer op het gevoelsleven, de ontdekking en verkenning van het innerlijk leven van de deelnemers ligt, waarbij alles wat we “opgedaan” hebben in de eerste stroom wordt gebruikt en verwerkt, met behulp van eenvoudig kunstzinnig werken, klank, literatuur. Zo komen we in de schatkamer van ieder persoonlijk tot het instrumentarium wat nodig is voor elk apart om met deze situatie, met de dementerende partner of ouder om te gaan. We komen uitvoerig aan het leed, het lijden toe, en daarmee aan de zingeving. Zo valt hier mogelijk al licht op wat nieuw worden wil en kan, in ieders veranderde leven.

In de derde stroom gaan we kijken wat we met al deze inzichten en vaardigheden kunnen doen , wat dient zich aan als nieuwe mogelijkheden, zowel voor ons als voor onze partner/ouder. Dingen ondernemen, oefenen, proberen, iets heel nieuws gestalte geven. Hoe ga ik het doen, waaraan kan ik mij oriënteren?

Gedurende het gehele trajekt is er de mogelijkheid/wenselijkheid om thuis op te schrijven wat er is gebeurd en wat het je heeft gedaan, je wensen, wat er zo bij je opkomt als je op de bijeenkomst terugkijkt of als je een vraag meeneemt in de nacht; ook voor meer specifieke vragen uit je biografie, om oefeningen in te noteren: iedereen krijgt bij het begin een schrift. Een schat voor later!

De trajecten verlopen voor de individuele bijeenkomsten wekelijks, voor de paar-en groepsbijeenkomsten twee-wekelijks. Omdat er iedere 6 weken een pauzeweek is, valt er ook een pauze na 3 keer in de groepsbijeenkomsten: wèl met oefeningen thuis!

Trajecten voor dementerenden in de eerste fase, mantelzorgers, familie en vrienden

Individuele gesprekken, 1uur € 55,- per gesprek
Paar-gesprekken, partners/ouder en kind, 2 uur € 200,- per gesprek (samen)
Groepen voor mantelzorgers, per stroom, 2 uur, max. 5 deelnemers € 500,- p.p. (6 gesprekken)
Groepen voor familie en vrienden, per stroom, 2 uur, max. 5 deelnemers € 500,- p.p. (6 gesprekken)

Doorgaande groepen, wekelijks

Groepen voor tieners/jongeren met een jongdementerende ouder:
Kleine groepjes, max. 3 deelnemers, ’s avonds, 2 uur
€ 20,- p.p. per gesprek
Binnenstroomgroepen, laagdrempelig, voor alle cliënten, 2 uur
Ontmoeting, uitwisseling, informatie, warmte en gezelligheid,
andere aktiviteiten afh, van de deelnemers.
€ 25,- p.p. per gesprek
Vlaggeschip “De Orient”, aktiviteitengroep voor (jong)dementerenden in eerste en
tweede fase van de ziekte, gericht op heroriëntering in het eigen leven na de diagnose.
Praktische dingen van het dagelijks leven, wat kunnen we nu, zo, en niet: ”nog”. Allerlei taal/geheugenspelletjes, verhalen, zingen, aandacht voor de seizoenen, de natuur(wandelen),
samen een lunch klaarmaken, verjaardagen vieren, elkaar ontmoeten zoals we zijn,
met de handen bezig zijn opent ook het hart, je weer thuisvoelen bij je veranderende zelf.
En natuurlijk: wat de deelnemers zelf inbrengen! Deelnemeraantal max. 5, 3 of 4 uur,
€ 25,- p.p. per gesprek


Zoals in de flyer is vermeld kan voor hulpverlening aan dementerenden en mantelzorgers PGB worden aangevraagd of vergoeding via een indicatiestelling door het CIZ. Informatie hierover is verkrijgbaar aan het lokaal loket WMO in iedere gemeente. Zodra ik lid ben van een beroepsvereniging kan ook bij sommige ziektekostenverzekeringen een gedeelte worden gedeclareerd.